Çağdaş Sanat Buluşmaları - Paris Tecrübeleri

Çağdaş Sanat Buluşmaları'nda Ocak ayında konuğumuz sanat yazarı ve küratör, Dr. Necmi Sönmez ile sanat yazarı Kültigin Kağan Akbulut'un moderatörlüğündeki bu sohbette İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Parise giden burada etkinlik gösteren Türk Sanatçılar üzerine konuştuğumuz bir söyleşi gerçekleştirdik.