Ataşehir Belediyesi İnovasyon Merkezi

Ataşehir'de kültürel ekonomik ve toplumsal gelişimi yenilikçi fikirlerle desteklemeyi, çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi ve bunları hayata geçirmeyi;

Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri desteklemeyi ve bu fikirlerin gelişimini sağlayacak eğitimler vermeyi, fikir sahiplerini bu eğitimler sonucunda girişimcilik konusunda desteklemeyi;

Farklı sektörlerden ve alanlardan çeşitli kurumlarla işbirliği sağlamayı hedefleyen İNOVATA, 2018 Temmuz ayında faaliyete başlamıştır.