Hakkımızda

Kültür, en basit tanımıyla ; insanlığın var olduğu andan itibaren, bugüne kadar olan birikimidir. Bu birikim; düşünce, tutum ve davranışlarının bütününü etkileyen özelliklerden oluşmaktadır. Bu oluşumun da yapı taşı ise insandır.

“ Kültür; doğanın yarattıkları karşısında, insanoğlunun yarattığı her şeydir.” der Karl Marx. İnsanın insanlığa kattığı değerler bütünü olan kültür, yaşamsal alanda bir işlerlik kazanmasıyla birlikte insana, insan için olanı vermek üzere kurgulanmaktadır. Bu kurgulanmada yer alan herkesin kültüre katılma hakkı vardır. Kültüre katılım noktasında kültürel arzın sunulması, devletin aslî görevidir. Bu görevin eksik ve/veya yetersiz kaldığı noktalarda ise yerel yönetimler, vakıflar, dernekler, özel kurum ve kuruluşlar devreye girmektedir.

Bizler de Ataşehir Belediyesi olarak kültürel dönüşümü önemsemekteyiz ve politikalarımızı da bu dönüşümü temel alarak planlamaktayız.

Bu dönüşüm içerisinde kültürel arzın; sadece ve sadece kurumların ya da sanatçıların ukdesinde bir üretim olmasından öte, her kesimden insanın içerisinde bulunduğu bir üretim modeli için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çünkü kültürel arz; kültürel mekan açıp, işletmekten öte, bir uygulamaya ihtiyaç duymaktadır.

Fransız araştırma kuruluşu olan İPSOS’ un 2016 yılında Türkiye çapında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını içeren ‘’Türkiye’yi Anlama Kılavuzu’na’’ göre toplumun;

 • %49’u hiç sinemaya gitmemiş,
 • %39’u hiç kitap okumuyor,
 • %66’sı konser, tiyatro ya da opera gibi herhangi bir etkinliğe katılmamış.
 • %81’i hiçbir enstrüman çalmıyor,
 • %86’sı hiçbir hobi kursuna gitmemiş,
 • %85 ‘i en sık yaptığı etkinlik TV izlemek olduğu bir yapıda.

Kültürel dönüşümün ne kadar büyük bir ihtiyaç, hatta ihtiyaçtan öte nihaî bir zaruriyet olduğu göze çapmaktadır. Ataşehir Belediyesi olarak kültürel dönüşümü sağlayabilmek adına;

 • Çocuk Sinemaları
 • Çocuk Tiyatroları
 • Çocuk Atölyeleri
 • Yetişkin Tiyatroları
 • Yetişkin Atölyeleri
 • Konserler
 • Panel ve Söyleşiler
 • Festivaller

Kişisel Gelişim Eğitimler gibi farklı alanlarda birçok etkinliği Ataşehir’in kültürel dönüşümü için Ataşehirlilere arz etmekteyiz.

Bütün bu etkinlik ve faaliyetlerin yanı sıra, mekanlarımızın her geçen gün biraz daha kamusallaştığını görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Çünkü kültürel dönüşümde kişinin, mekana aidiyet duygusu çok önemli yer tutmaktadır. Bu aidiyet duygusu kültür ve sanat alanında kişinin perspektifinin gelişmesi ve genişlemesi için çok önemlidir. Kültüre bütünsel bir bakış açısı geliştirmek bu nedenle çok önemlidir. Yoksa, resim kursuna katılan bir kişinin resim sergisine gitmediği veya piyano çalan bir kişinin klasik müzik konserine gitmediği bir dönüşüm modeli, uzun vadeli bir sonuca ulaşamayacak, kültürel bir bilincin yükselmesine olanak sağlamayacaktır. Kültür ve sanatın gündelik hayatımızda yer aldığı güzel bir ülke dileklerimizde…