Ataşehir Belediyesi Mskm Halk Müziği Topluluğu

Halk müziği, bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, severek söylenen ve çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen ve kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan müzik türüdür. Yerel kültürlerin izlerini taşır ve yaratıcılarının adları çoğunlukla belirsizdir. Ülkemiz halk müziği, tarihin eski zamanlarından bugüne değin Anadolu ve Rumeli’de yaşamış bütün uygarlıkların, kendilerine özgü kültürel değerlerini biriktiren ve yörelere göre kültürel farklılıkları sergileyen bir söyleme biçimidir. MSKM Halk Müziği Topluluğu kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar çalışmalarını Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) sürdürmektedir.