Satış ve Kullanım Şartları

Satış ve kullanım şartları
Bilet ile İlgili Şart ve Koşullar
 
Aşağıda yer alan şart ve koşullarda Ataşehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü " İDARE" olarak anılacaktır.
 
1. İnternet resmi sitesi yetkili bilet satış merkezidir. Bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme hususunda hak ve yetkiye sahip bulunmaktadır. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya ticari faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.
 
2. İnternet resmi sitesinden bilet satın alırken her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkınız bulunmaktadır(5 adet). Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilet alımları, kişi başına ve/veya kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup, bazı etkinliklerde hane başına sınırlandırmaya da gidilebilir. İdare, bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
 
3. Biletler, internet aracılığıyla satılmaktadır. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı şekilde tükenebilmektedir. Bazı durumlarda etkinlikten önce ilave bilet sunumu olabilmektedir.
 
4.Biletlerinizi kontrol ve muhafaza yükümlülüğü alıcıya aittir.
 
5. Etkinliklerin zaman zaman idare tarafından çeşitli sebeplerle tarihleri değiştirilmekte veya iptal edilebilmektedir. Bu durumda uygulanacak prosedür idare tarafından belirlenir ve SMS ve sosyal medya aracılığı ile vatandaşa duyurulur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği hususu ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konusunda bilgi sahibi olma sorumluluğu kişiye aittir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda tarafımızca hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunulmamaktadır.
 
6. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması durumunda kişi kendi oturumunu; kultursanat.bcekmece.bel.tr web adresine girerek "biletlerim" sekmesi altında ulaşabilir, bilet değiştirme işlemi yapılmamaktadır. Etkinliğin idare tarafından iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Sadece idare tarafından iptal ve erteleme olma durumunda ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, KDV bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. 
 
7. Biletler, idarenin koyduğu kural ve düzenlemelerine tabi olarak tanzim olunmuştur. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara-rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.
 
Mekanda, müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.
 
8. Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar idarenin ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bilet kontrolünden sonra dışarı çıkılıp- etkinlik mekanına tekrar girilmemesi genel esastır. Etkinliğe geç kalanların, etkinlikte verilen uygun bir ara sırasında etkinlik mekanına girişine imkan verilebilmesi, tamamen idarenin koyduğu kurallar çerçevesinde olmaktadır (salon kurallarında belirtilmektedir). 
 
9. Fotoğraf makinesi veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörü ‘nün belirlediği Kural ve Düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.
 
10. Etkinlik organizatörleri, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilirler.
 
11. Etkinliklerin yapıldığı mekanlarda, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
 
12. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, idare bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutmaktadır.
 
13. Bilet satın alma işlemiyle ilgili olarak, İdareden herhangi bir bilgi almak istemeniz durumunda, işleminizin tamamlanması sırasında size verilen referans numarasını bildirmeniz gerekeceğinden, referans numaranızı saklamanız gerektiğini lütfen unutmayın.
 
14. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

E-Bülten

T.C. Ataşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinliklerinden ve duyurularından haberdar olun.

KVKK hakkındaki bilgilendirme dokümanlarını okudum ve anladım, buna göre paylaştığım bilgilerimin işlenebileceğini kabul ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında aydınlatma metni, başvuru formu ve politika ile ilgili bilgilendirme dokümanlarına erişmek için tıklayınız.

2024 Ataşehir Belediye Başkalığı. Tüm Hakları Saklıdır