Dış İlişkiler ve Proje

Farklı kültürleri kaynaştırmak adına, kardeş belediyelerle projeler geliştirilmesin sağlanmaktadır. Yaptığı çalışmalarla ilgili yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmekte, uygulamasını ve yürütülmesi sağlanmaktadır. Kenti bir çekim merkezi haline getirmek için gerekli proje çalışmalarını yapılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı var olan hibe projeleri için gerekli olan projelerin hazırlanmasını sağlanmakta ve gerekli başvuruları yapılmaktadır.